ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Рішення №84 -VІІ "Про проект рішення про сільський бюджет на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки" (додатки-пояснювальна записка)

 

                                                          Пояснювальна  записка

 

До   проекту рішення про сільський бюджет Яковенківськоїсільської ради на 2019 рік

 

 

 

Дохідну частину сільського бюджету розроблено на підставі існуючого бюджетного та податкового законодавства,а також враховуючи фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 10 місяців 2018р.та прогнозу їх надходжень до кінця 2018року.

 

                                 Загальний фонд сільського бюджету

 

Обсяг сільського бюджету на 2019рік по доходах загального фонду(без урахування трансфертів) становить   3111050грн.

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Прогноз надходжень на 2019 рік (тис.грн.)

 
 
 
 

Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі

3400

 

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки сплачено юридичними особами

9800

 

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки сплачено фізичними особами

2700

 

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки сплачено юридичними особами

47000

 

Земельний податок з юридичних осіб

4300

 

Орендна плата з юридичнихосіб

610000

 

Земельний податок з фізичних осіб

139000

 

Орендна плата з фізичних осіб

400000

 

Єдиний податок з юридичних осіб

31600

 

Єдиний податок з фізичних осіб

62500

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників

1800000

 

Плата за надання інших адміністративних послуг

350

 

Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів

3111050

 

                                            

 

Міжбюджетні трансферти

 

В сільському бюджеті за рахунок іншої субвенції передбачаються доходи по загальному фонду,які мають цільове спрямування в загальній сумі -232989грн.на клубні заклади для виплати заробітної плати та на оплату електроенергії.

 

                                              Спеціальний фонд сільського фонду

 

Доходи по спеціальному фонду становлять-140грн.

 

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Прогноз надходжень на 2019 рік (тис.грн.)

 
 
 
 

Надходження від викидів забруднюючих речовин

140

 

Всього доходів

140

 

 

 

Джерелом доходів сільського бюджету є:

 

1)       орендна плата юридичних осіб згідно договорів на оренду від організацій:ДП НАК «НадраУкраїна»Агрогеофізика»,ПАТ Агрофірма «Вербівське»,ПАТ Харківгаз,ТОВ ІАК Балінвест,ПАТ Уктелеком,ПГАТ МТС Україна,ТОВ Надра-івест,ПАТ Кооператор.

2)          земельний податок з фізичних осіб плата за землю від населення

3)орендна плата з фізичних осіб:ФОП Овчаренко,ФОП  Білодід                                    ФОП Пужко,ФОП Засадченко

4)  Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників від організацій

ТОВ ІАК Балінвест,ДП НАК Надра Україна «Агрогеофізика».ТОВАгросервіс ЛТД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Видатки сільського бюджету

 

 

Загальний обсяг видатків сільського бюджету становить 3344179.грн.,в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету-3344039.грн.,видатки спеціального фонду сільського бюджету 140 .грн.

В розрахунках до сільського бюджету відповідно до Закону України «ПроДержавний бюджет України на 2019рік» врахована мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня -4173грн.

Обсяг видатків по енергоносіях розрахований виходячи із фактичного споживання їх в 2018 році в натуральних показниках та тарифів .які діють на кінець 201 8року.

 

                                        Видатки по галузях характеризуються наступно

 

На утримання сільської ради спрямовано-992045.грн.Із суми видатків враховані видатки на заробітну плату- 840546.грн.,енергоносії-30176.грн.Затверджені видатки забезпечують повну потребу в коштах.

 

Утримання клубних закладів спрямовано-314431.грн.Видатки по заробітній платі та енергоносіях будут проводитись за рахунок іншої субвенції з районного бюджету  в сумі 232989.грн.( в тому числі  на заробітну плату-205730грн. ,по енергоносіях-27259 грн.)

З сільського бюджету по загальному фонду -81442.грн. Затверджені видатки забезпечують повну потребу в коштах.

 

Видатки по благоустрію міст,сіл та селищ заплановано -337943.грн. в тому числі енергоносії-140800грн.Видатки забезпечують повну потребу в коштах.

Видатки по організації та проведення громадських робіт по заробітній платі заплановано в сумі-80758.грн. (фонд оплати праці заплановано в розмірі  по I розряду 1791грн . із розрахунку 50% із сільського бюджету).

 

 

Крім того заплановано по сільському бюджету інші видатки на соціальний захист населенню в сумі-15000.грн.на матеріальну допомогу на поховання.

 

По інших видатках заплановано 1200 тис.грн.на програму членства Яковенківської сільської ради в Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області  на 2019рік .

 

На утримання та розвиток  інфраструктури доріг заплановано суму-950000тис.гр

На  інші заходи в галузі культури і мистецтва-20000грн.

На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території заплановано (підтримка   КП Яковенкіського комунальника(заробітна плата,матеріали та послуги)-100000грн

 

.

 

 

 

Сільський голова                                                       І.С.Кривоніс