ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Рішення №84 -VІІ "Про проект рішення про сільський бюджет на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки" (додатки-видатки)

Розподіл видатків місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0100000

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

3 344 039,00

3 244 039,00

952 655,00

199 235,00

100 000,00

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

3 344 179,00

 

0110000

 

 

Яковенківська сільська рада

3 344 039,00

3 244 039,00

952 655,00

199 235,00

100 000,00

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

3 344 179,00

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

992 045,00

992 045,00

684 457,00

30 176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

992 045,00

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

992 045,00

992 045,00

684 457,00

30 176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

992 045,00

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

95 758,00

95 758,00

66 195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 758,00

 

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

80 758,00

80 758,00

66 195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 758,00

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

334 431,00

334 431,00

168 619,00

27 259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 431,00

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

314 431,00

314 431,00

168 619,00

27 259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314 431,00

 

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

337 943,00

337 943,00

33 384,00

141 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 943,00

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

337 943,00

337 943,00

33 384,00

141 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 943,00

 

 

7300

 

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

 

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

950 000,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

950 000,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

 

 

7600

 

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

 

 

9700

 

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

532 662,00

532 662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532 662,00

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

532 662,00

532 662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532 662,00

 

X

X

X

УСЬОГО

3 344 039,00

3 244 039,00

952 655,00

199 235,00

100 000,00

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

3 344 179,00