ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

XLIХ сесія рішення №06 Про затвердження Програми зайнятості населення Яковенківської сільської ради на 2020 рік

Р І Ш Е Н Н Я 

 

         від  24 грудня  2019 року                                                                                                  № 06 

 

Про затвердження Програми зайнятості

населення Яковенківської сільської ради на 2020 рік

 

                З метою регулювання ринку праці та соціального захисту населення міста, сприяння зайнятості населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. за № 803-XII та Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012р. за № 5067-VI, Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98р. № 578, Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. за № 839, керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Яковенківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Програму зайнятості населення Яковенківської сільської ради на 2020 рік (Додаток № 1).

     2. Доручити виконавчому комітету Яковенківської сільської ради укладення відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори на участь в оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з планування ¸ благоустрою, бюджету,  фінансів і будівництва , депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку та соціального захисту населення (Плюшко А.В.).

 

 

 

Яковенківський сільський голова                                       І.С.Кривоніс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням № 06  

ХLІХ   сесії 

Яковенківської сільської ради

VІІ скликання від 24 грудня  2019 року

 

 

Програма  зайнятості населення

Яковенківської сільської ради  на 2020 рік

 

І. Загальні положення           

1.1. Програма зайнятості населення Яковенківської сільської радина 2020 рік (далі по тексту – Програма) розроблена відповідно до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. за № 803-XII та Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-VI, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98р. № 578, Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008р. за № 839.

1.2. Головна мета  Програми - здійснення конкретних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики зайнятості, ефективне використання трудових ресурсів, регулювання ринку праці, соціальний  захист населення міста, сприяння зайнятості населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

1.3. Основними завданнями Програми є:

- сприяння у всіх сферах економічної діяльності повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованої на підвищення рівня його життя;

- сприяння створенню нових та збереженню існуючих робочих місць;

- реалізація трудових прав громадян;

- забезпечення соціального захисту громадян від безробіття.

1.4. Програма зайнятості населення на 2020 рік реалізується на засадах соціального партнерства за участю підприємств, організацій та установ сіл, Балаклійського районного центру зайнятості, управлінь та відділів Балаклійської райдержадміністрації,  Яковенківської сільської ради та її виконавчих органів.

2. Основні напрямки Програми

                За пропозиціями Балаклійської районної філії Харківського обласного центру зайнятості забезпечити на підприємствах, в установах і організаціях , в селах  Яковенкове, Калинівка, Таранушине, Вовчий Яр,  Степок Яковенківської  сільської ради протягом 2020 року:

                1). Бронювання робочих місць і встановлення квоти прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці, в т.ч. для працевлаштування дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, що закінчують професійно-технічні заклади.

                2). Організацію  громадських робіт у 2020 році.

 

3. Заходи щодо забезпечення виконання Програми,

обсяги та джерела їх фінансування

                3.1.  З бронювання робочих  місць і встановлення квоти прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці, на 2020 рік:

                3.1.1. За пропозиціями Балаклійської районної філії Харківського обласного центру зайнятості приймати рішення виконавчого комітету Яковенківської сільської ради «Про бронювання на підприємствах, в установах і організаціях робочих  місць та  встановлення квоти прийому на роботу осіб, які потребують соціального  захисту на ринку праці»

                3.1.2.       Рекомендувати на підприємствах, організаціях, установах , в селах  Яковенкове, Калинівка, Таранушине, Вовчий Яр, Степок Яковенківської сільської ради незалежно від форм власності (з чисельністю працюючих понад 20 осіб), використовувати (за їх згодою) вільні робочі місця для працевлаштування громадян, неконкурентоспроможних на ринку праці, якщо  в графі «Додаткові вимоги» форми 3-ПН «Звіт про наявність вакансій» зазначена «Окрема категорія громадян в рахунок броні», та в подальшому врахувати ці місця як заброньовані понад наявну або виконану квоту робочих місць для соціально – незахищених верств населення.

                3.2. З організації  громадських робіт: 

    3.2.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Яковенківської сільської ради «Про організацію та проведення громадських робіт у 2020 році» від 18.12.2019  р. за №112-VІІ  затверджені:

- перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та (або) за рахунок коштів місцевого бюджету і проводитимуться на території Яковенківської сільської ради;

- перелік підприємств, установ та організацій комунальної форми власності для організації  оплачуваних громадських робіт у 2020 році.

3.2.3. Фінансування зазначених громадських робіт заплановано проводити у відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів місцевих бюджетів: міського бюджету та за рахунок субвенції з районного бюджету; Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких робіт для зареєстрованих безробітних),  коштів роботодавців, для яких ці роботи виконуються та інших не заборонених законодавством джерел.

                3.2.4. Програмою передбачені заходи  щодо забезпечення її виконання, фінансування яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів (Таблиця № 1). Вказаними заходами передбачається фінансування  громадських  робіт, кількість робочих місць для їх проведення,  обсяги та джерела фінансування.

                Виконавцем вказаних заходів (роботодавцем) є Яковенківська сільська рада, сільському голові доручається укладення відповідних договорів на організацію та проведення громадських робіт з Балаклійською районною філією Харківського обласного центру зайнятості та строкові трудові договори на участь в оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

 В ході реалізації Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на її реалізацію, уточненням переліку заходів.

  3.2.5. Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

4. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дозволить перш за все:

                -  забронювати робочі  місця і встановити квоту прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці, в т.ч. для працевлаштування дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, що закінчують професійно-технічні заклади;

                - організувати  громадські роботи з благоустрою та озеленення території сіл Яковенківської сільської ради, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, впорядкування місць меморіальних поховань, підсобні роботи з відновлення  пам’яток історії та культури; за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцевих (районного) бюджетів та коштів підприємств, для яких ці роботи виконуються.

 

Секретар сільської ради                         Т. Линник

 

 

 


 

                                                                                                                                                                            Таблиця № 1

 

Заходи щодо забезпечення виконання

Програми зайнятості населення Яковенківської сільської ради на 2020 рік,

фінансування яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів

 

Зміст заходу

КЕКВ

Кількість  робочих місць для проведення оплачуваних громадських робіт

Бюджетне призначення, грн.

Джерело фінансування

Виконавець заходу

Термін виконання

 

Проведення оплачуваних громадських робіт

 

2111

2120

 

 

 

5

 87 714

19 298

Сільський бюджет

Яковенківська сільська рада

2020 р.

Всього:

 

5

107 012

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                         Т. Линник