ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

XLIХ сесія рішення №05 Про затвердження чисельності та умов оплати праці працівників сільської ради у 2020 році.

ХLІХ   СЕСІЯ  

VІІ   СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 05

від 24 грудня 2019 року

 

Про затвердження чисельності та умов оплати праці працівників сільської ради у 2020 році.

  

Відповідно до статей 15, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування, керуючись  Закону України «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури  та  умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 року № 268, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р за №353 «Про внесеня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання таким що втратили чінність , деяких постанов Кабінету Мінівстрів України керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Яковенківська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити штатний розпис працівників сільської ради на 2020 рік

    -Сільський  голова                                                            – 1 одиниця

-Секретар                                                               – 1 одиниця

-Спеціаліст з бухгалтерського обліку                  – 1 одиниця

-Спеціаліст - землевпорядник                              – 1 одиниця

-Діловод                                                                   -1 одиниця

      -Прибиральниця службових приміщень            - 0,5 одиниця

 

2. Оплату праці голови сільського голови та  працівників  сільської ради в 2020 році здійснювати згідно із затвердженим сільською радою штатним  розписом , відповідно до чинного законодавства,  положенням про преміювання працівників сільської ради (додаток №1), та рішенням № 04 ХLІХ сесії сільської ради від 24 грудня 2019 року «Про умови оплати праці сільського голови»

3. Затвердити Положення про преміювання працівників сільської ради (додаток 1).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з планування ¸ благоустрою, бюджету,  фінансів і будівництва , депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку та соціального захисту населення (Плюшко А.В.).

 

 

Яковенківський сільський голова                       І.С.Кривоніс

 Додаток № 1

до рішення № 05

 ХLІХ сесії VІІ скликання

 від 24 грудня 2019 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників сільської ради

 

І.Загальні положення

 

         1.1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 р. № 268. Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року № 700, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р за №353 «Про внесеня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання таким що втратили чінність , деяких постанов Кабінету Міністрів України

1.2. Преміювання працівників сільської ради проводиться за підсумками роботи за місяць відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи згідно з розпорядженнями голови сільської ради.

Крім того, сільським головоюпрацівникам може бути виплачена одноразова премія за виконання особливо-важливих робіт, а також з нагоди державних, професійних та ювілейних дат в межах фонду преміювання.

 

ІІ. Показники преміювання

 

Працівники сільської ради преміюються за виконання таких показників:

а) за надання ефективної організаційної допомоги в проведенні сесій та засідань постійних комісій районної ради;

б) за сумлінне виконання працівниками покладених на них службових обов’язків, розпоряджень, вказівок керівників, ініціативу і творчість в роботі;

в) з нагоди Дня місцевого самоврядування;

г) з нагоди державних, професійних та ювілейних дат;

д) за виконання особливо-важливої роботи.

 

ІІІ. Порядок визначення фонду преміювання

 

3.1. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти в розмірі не менш як 10 відсотків від посадових окладів працівників сільської ради, кошти, які виділяються на премію за особистий вклад кожного працівника в загальні результати роботи сільської ради та економії фонду оплати праці.

3.2. Асигнування на преміювання передбачаються в кошторисі витрат на утримання працівників сільської ради.

 

 

ІV. Розмір премії

 

4.1.  Преміювання голови сільської ради здійснюється  на підставі рішення сільської ради щодо визначення умов оплати праці сільського голови на рік в межах фонду  преміювання, без обмеження індивідуальної премії максимальними розмірами.

4.2  Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування апарату сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання та економії коштів.

4.3. Граничний розмір премії посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради не обмежується, якщо інше не встановлено законодавством.

4.4. Розмір премії визначається:

- сільському голові згідно з рішенням сільської ради;

- посадовим особам – розпорядженням сільського голови.

    

4.6. При визначенні конкретних розмірів премії працівникам сільської ради необхідно врахувати фактично відпрацьований ними у звітному місяці час.

4.7. Не підлягають преміюванню повністю або преміюються у зменшеному розмірі працівники, які допустили порушення трудової дисципліни та неналежне виконання службових обов’язків (порушення термінів виконання доручень, неякісна підготовка документів та матеріалів та ін.).

4.8. Премія не нараховується у разі порушення правил техніки безпеки, охорони праці, допущення нещасного випадку з вини працівника.

4.9. Преміювання працівників не здійснюється у місяці, в якому їм оголошено догану.

4.10. Працівникам, які звільняються з роботи в місяці, за який здійснюється преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які звільняються у зв’язку з виходом на пенсію, за станом здоров’я та з інших поважних причин.

 

V. Преміювання за виконання

особливо важливих завдань

 

5.1 Преміювання працівників за виконання особливо важливих завдань здійснюється в кожному окремому випадку за розпорядженням сільськогоголови . Витрати на преміювання за виконання особливо важливих завдань проводяться за рахунок річного фонду преміювання та економії фонду оплати праці.

 

VІ. Строки виплати премії

 

6.1. Виплата премії здійснюється в терміни виплати заробітної плати.

 

 

 

Секретар сільської ради                               Т. Д. Линник