ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

XLIХ сесія рішення №03 «Про Програму членства Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області в Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області на 2020 рік»

Р І Ш Е Н Н Я   

 

 

     від  24 грудня 2019 року                                                                                               03 

 

«Про Програму  членства Яковенківської сільської ради

Балаклійського району Харківської області

в  Асоціації органів місцевого самоврядування в

 Харківській області на  2020 рік»

 

 

      Відповідно до статті 9 Закону України „ Про асоціації органів місцевого самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Загальних зборів уповноважених представників місцевого самоврядування від 15 грудня 2010 року „ Про встановлення розміру та порядку сплати членських внесків”, Яковенківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму членства   Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області  в Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області на  2020 рік.

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з планування ¸ благоустрою, бюджету,  фінансів і будівництва , депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку та соціального захисту населення (Плюшко А.В.).

 

 

             Яковенківський сільський голова                               І. С. Кривоніс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

 

Затверджено

рішенням № 03        

ХLІХсесіїVІІ скликання  

Яковенківської сільської ради

Балаклійського району

Харківської області

від  24  грудня 2019 року

 

 

ПРОГРАМА

членства Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області в  Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області на  2020 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

В своїй діяльності Яковенківська сільська рада  Балаклійського   району Харківської області , як член Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області керується Конституцією України , Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Європейською Хартією про місцеве самоврядування , чинним законодавством України, Положенням про регіональне відділення Асоціації місцевого самоврядування в Харківської області, рішенням прийнятим  органами Асоціації , в межах своїх повноважень, Статутом Асоціації органів місцевого самоврядування в Харівській області.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

   Одержувати методичну , організаційну допомогу та підтримку Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності

Взаємодія з членами Асоціації , для вивчення досвіду  з організації та здійсненню заходів та методів пов’язаних з соціально – економічним розвитком  територіальної громади.

Дотримуватись Статуту Асоціації , виконувати рішення керівних органів Асоціації.

 

3.         РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ

 

Для виконання програми , метиі завдань члена Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області сплачувати  внески щоквартально в розмірі 300 грн безготівковим розрахунком.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                 Т. Линник