ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

XLIIІ сесія рішення №02 Про затвердження положення про оподаткування плати за землю та встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Яковенківської сільської ради на 2020 рік.

Р І Ш Е Н Н Я № 02  

ХLІІІ СЕСІЇ

VІІ СКЛИКАННЯ

 

Від  26 червня2019 року

 

Про затвердження положення про  оподаткування плати за землю та встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Яковенківської сільської ради на 2020 рік.

 

З метою ефективного наповнення дохідної частини сільського бюджету відповідно до ст. 7.1 пункту 12.3 статті 12, та  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Яковенківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затведити положення про оподаткування плати за землю (додаток 1)

2. Встановити на території Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області:

2.1 ставки земельного податку (додаток 2)

2.2.пільги від сплати земельного податку(додаток 3)

3.Секретарю сільської ради  оприлюднити дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

4.Рішення №02 ХХХІV сесії VІІ скликання від 14  червня  2018  року «Про затвердження положення про  оподаткування плати за землю та встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Яковенківської сільської ради на 2019 рік.»,  та рішення  №02 ХХХІХ сесії VІІ скликання  від  19 лютого 2018  року  «Про внесення змін до рішення № 02 ХХХІV сесії         VІІ  скликання   від  14  червня  2018  року «Про затвердження положення про оподаткування плати  за землю та встановлення ставок та пільг із   сплати  земельного  податку  на  території Яковенківської  сільської  ради  на  2019  рік»,  визнати такими що втратили чинність.

5.Рішення набирає чинність з 01 січня  з 2020 року

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Плюшко А.В.)

Яковенківський сільський голова                           І.С.Кривоніс

Додаток №1

До рішення № 02 ХLІІІ сесії

VІІ скликання  від 26червня 2019 року

Яковенківської сільської  ради

Балаклійського району Харківськоїобласті

 «Про затвердження положення про оподаткування плати

за землю та встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Яковенківської сільської ради на 2020рік»

 

Положення про оподаткування плати за землю

Положення про встановлення плати за землю на території Яковенківської сільської ради сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Яковенківської сільської ради  сільської ради.

Плата за землюобов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки з власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачів.

 

1. Платники податку

1.1.Платниками земельного податку є:

а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

б) землекористувачі.

2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

2. Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єктом оподаткування земельним податком є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування земельним податком є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,

визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим Кодексом України.

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки податку

4.1. Ставки податку визначено у додатках 2 та 3 даного рішення

5. Пільги щодо сплати земельного податку

5.1.Пільги щодо сплати земельного податку визначено у додатку 3 даного рішення .

5.2. Не сплачується податок за:

1) сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених

відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок

Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення,

гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічнозабруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

2) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у

стадії сільськогосподарського освоєння;

3) земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які

використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі

під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами,кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками,водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудамиі розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, атакож землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження,

протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани,очисні споруди;

- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для

зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного

транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності,власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталіяких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та

фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та

виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями,

генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

6) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

7) земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до

міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатнійоснові;

8) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути

(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

6. Порядок обчислення плати за землю

6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного

кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних

відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію,

що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

6.4. За нововідведені земельні ділянки платник плати за землю подає податкову

декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю

подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у

якому відбулися такі зміни.

6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться Балаклійським відділенням Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській  області, яке видає платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого

протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого

протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган

надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого

органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,

підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності

кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох

юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг,

які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного

податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому

Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

7. Податковий період

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права

власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Строк сплати земельного податку

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення

права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за

землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у

поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться

щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних  ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами

земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який

дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за

останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення

податкового повідомлення-рішення.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні

ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих

будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що

надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку

сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю

9.1. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою  річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє відобов'язку подання щомісячних декларацій.     При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

9.2. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

9.3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

                Секретар   сільської ради                     Линник Т.Д

 

Додаток № 2

До рішення №02 ХLІІ сесії

VІІ скликання  від 26 червня 2019 року

Яковенківської сільської  ради

Балаклійського району Харківськоїобласті

 «Про затвердження положення про оподаткування плати

 за землю та встановлення ставок та пільг із сплатиземельного

податку на території Яковенківської сільської ради на 2020 рік»

 

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

                                                                   

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

63

202

6320288001

с.Яковенкове

63

202

6320288005

с.Калинівка

63

202

6320288003

с. Таранушине

63

202

6320288004

с. Степок

63

202

6320288002

с. Вовчий Яр

 

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

0,300

 

0,300

5,00

5,00

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,300

 

0,300

5,00

5,00

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

-

0,300

5,00

5,00

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,300

-

5,00

5,00

01.05

Для індивідуального садівництва 

0,300

0,300

5,00

5,00

01.06

Для колективного садівництва 

0,300

0,300

5,00

5,00

01.07

Для городництва 

0,300

0,300

5,00

5,00

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,300

0,300

5,00

5,00

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

1,00

1,00

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

1,00

1,00

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

1,00

1,00

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 

1,00

1,00

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

1,0

5,0

5,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

1,0

1,0

5,0

5,0

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

-

0,03

-

-

02.02

Для колективного житлового будівництва 

0,03

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,03

-

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

-

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

-

-

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,1

-

-

-

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

1,00

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладівосвіти 

1,00

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

1,00

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

1,00

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

1,00

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 

1,00

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

1,00

-

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

1,00

-

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

3,00

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

3,00

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 

1,00

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

1,00

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

1,00

 

-

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

1,00

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1,00

-

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,00

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

х

Х

х

х

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників 

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників 

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків 

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів 

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків 

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків 

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників 

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ 

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи 

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

Х

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

Х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей 

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

х

Х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення  

-

-

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 

-

-

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

1,00

1,00

5,00

5,00

07.04

Для колективного дачного будівництва  

1,00

1,00

5,00

5,00

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини  

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів 

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

0,1

0,1

0,1

0,1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,1

0,1

0,1

0,1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Землі водного фонду

Х

Х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1,00

1,00

5,00

5,00

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 

1,00

1,00

5,00

5,00

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення 

1,00

1,00

5,00

5,00

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

1,00

1,00

 

 

5,00

5,00

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів 

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння 

1,00

1,00

5,00

5,00

10.07

Для рибогосподарських потреб 

2,00

2,00

5,00

5,00

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт 

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

1,00

1,00

5,00

5,00

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

3,00

-

5,00

5,00

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,00

-

5,00

5,00

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

3,00

-

5,00

5,00

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

3,00

-

5,00

5,00

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

3,00

-

5,00

5,00

12

Землі транспорту

Х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

1,00

-

5,00

5,00

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту 

3,00

-

5,00

5,00

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

-

-

 

5,00

5,00

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

1,00

-

 

5,00

5,00

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

1,00

-

5,00

5,00

13

Землі зв'язку

Х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 

3,00

3,00

5,00

5,00

13.02

Для розміщення таексплуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

1,00

-

5,00

5,00

13.03

Для розміщення таексплуатації інших технічних засобів зв'язку 

3,00

3,00

5,00

5,00

13.04

виключено

 

 

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

3,00

3,00

5,00

5,00

14

Землі енергетики

Х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,00

-

5,00

5,00

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,00

-

5,00

5,00

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

3,00

-

5,00

5,00

15

Землі оборони

х

х

х

х

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

1,00

1,00

5,00

5,00

17

Землі резервного фонду

1,00

1,00

5,00

5,00

18

Землі загального користування

1,00

1,00

5,00

5,00

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

1,00

1,00

5,00

5,00

 

 

 

 

Секретар   сільської ради                           Линник Т.Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

До рішення № 02  ХLІІІ сесії

VІІ скликання  від 26 червня 2019 року

Яковенківської сільської  ради

Балаклійського району Харківськоїобласті

 «Про затвердження положення про оподаткування плати

 за землю та встановлення ставок та пільг із сплатиземельного

податку на території Яковенківської сільської ради на 2020 рік»

 

Пільги зі сплати земельного податку

на 2020 рік,

введені в дію з 01 січня 2020 року

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області1

Код району1

Код КОАТУУ1

Назва1

63

202

6320288001

с.Яковенкове

63

202

6320288005

с.Калинівка

63

202

6320288003

с. Таранушине

63

202

6320288004

с. Степок

63

202

6320288002

с. Вовчий Яр

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок2

Розмір пільги

(у відсотках)

.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

1.1. інваліди першої і другої групи;

1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

1.3. пенсіонери (за віком);

1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1цього рішення, поширюється за кожним видом використання у межах граничних норм:

2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 2  цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

100

2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.7  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які  повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих  бюджетів, комунальні підриємства засновником яких є Яковенківська сільська рада.

1.8  юридичні особи за земельні ділянки  лісогосподарського призначення

 

100

 

 

 

 

Секретар Яковенківської сільської ради                            Т. Д. Линник