ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2019рік

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм

станом на 2019рік

 

1.    0100000__Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

2.    0110000__Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

( КПКВК  МБ)                                          (найменування головного розпорядника)

 

3Результати аналізу ефективності

№ з/п

КПКВК МБ

Назва бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

6

1

0110150

Організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  селищної сільської ради

222,4

 

 

2

0113210

Організація та проведення громадських робіт

225,7

 

 

3

0113242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

109,7

 

4

0114060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури клубів центрів дозвілля інших клубних закладів

 

201

 

5

0114082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

225

 

 

6

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

 

203,9

 

7

0117370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

225

 

 

8

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

224,7

 

 

9

0117680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

225

 

 

10

0118240

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

0

 

Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

 

2           Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п

КПКВК МБ

Назва бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

4

1

0118240

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Бюджетні кошти по даній бюджетній програмі не були використані  тому що було заплановано по одній ціні придбання кущів а фактично ціна була більша

 

Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Кривоніс  І.С.

                                                ____________    __________________________

                                                                                    (підпис)               (ініціали та прізвище)