ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0118340_на_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0118340 )

 ( 0540 )

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

  здійснення заходів на зниження впливу забруднення  навколишнього середовища на здоров я населення сільської ради.піквідація стихійних звалищ сміття.покращення екологічного стану навколишнього середовища,здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

забезпечення екологічної безпеки,захисту життя і здоров я мешканців населених пунктів від негативного впливу ,зумовленого забруднення навколищнього природного середовищя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

запобігання  забруднення .Озеленення ,благоустрій населених пунктів .Охорона і раціональне використання земель

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

покращення стану зелених насаджень на територій

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-140,00

-140,00

 

 

Касоівих видатків небуло .Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019року  за рахунок непридбаних   кущів

 

 

 

Усього

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-140,00

-140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Покращення екологічного стану на території Яковенківської сільської ради

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-140,00

-140,00

 

 

Відхилення за рахунок неридбаних троянд

 

 

 

УСЬОГО

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-140,00

-140,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

витрати на  покращення екологічного стану  на території

грн.

кошторис

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

-140,00

0,00

-140,00

 

 

відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тимщо  небули придбані заплановані  троянди 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість придбаних кущув

шт.

внутрішній облік

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

-2,00

0,00

-2,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середні витрати на один кущ

грн.

розрахунок

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

-70,00

0,00

-70,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

динаміка збільшення кількості  порівняно з попереднім роком

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

-100,00

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

         Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формуванні показників було заплановано придбання троянд .Однак їх непридбали  і виникло розбіжність між плановим та фінансовими данними .Результативні показники не були виконані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

придбання не було

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)