ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0117680_на_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0117680 )

 ( 0490 )

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування.;запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті,підвищення добробуту жителів міста;співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн .їх ацоціаціями та міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Одержування методичної ,організаціної допомоги ,пітримку Асоціації у вирішенні питань ,які відносятся до її статутної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Усього

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

програма членства Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області в Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2019р

1200,00

0,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

-1200,00

0,00

-1200,00

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

1200,00

0,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

-1200,00

0,00

-1200,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

витрати на членські внески асоціації

грн.

кошторис

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

середні виплати  членських внесків (по квартально)

грн.

розрахунок

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

рівень виконання сплату внесків

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

результативні показники були виконані на 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

членські внески були переаховані в асоціацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)