ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0117461_на_2019

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0117461 )

 ( 0456 )

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності;збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування;розвиток дорожньої інфрастуктури та створення умов дорожнього руху

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Покрашення стану автомобільний доріг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

утримання автомобільних доріг

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2351,00

 

 

 

 

 

 

Усього

900946,00

0,00

900946,00

898595,00

0,00

898595,00

-2351,00

0,00

-2351,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Соціально-економічного ,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка,Вовчий ЯР,Степок,Таранушено Яковеківської ради на 2019р

900946,00

0,00

900946,00

898595,00

0,00

898595,00

-2351,00

0,00

-2351,00

 

 

Відхилення фактичних видатків пояснюється економію коштів за рахунок укладання договорів на меншу суму

 

 

 

УСЬОГО

900946,00

0,00

900946,00

898595,00

0,00

898595,00

-2351,00

0,00

-2351,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

площа вулично-дорожньої мережі    всього

м.кв.

акт обстеження

8400,00

0,00

8400,00

8400,00

0,00

8400,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

площа  вуличного-дорожньої мережі ,на яких планується провести поточний ремонт

м.кв.

акт

700,00

0,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середня вартість 1м.кв поточного ремонту вуличного-дорожньої мережі

грн.

розрахунок

1357,00

0,00

1357,00

1357,00

0,00

1357,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі порівняноз попереднім роком

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

У звітному періоді були виконані показники на 94,8% .Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формування показників було використано прогнлзовану суму а за рахунок укладання договорів на меншу суму від запланованої була менша сума . Тому і виникли розбіжніості між плановими та фактичними даними цих показників

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетних програм у 2019 році забезпецили поточний ремонт доріг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)