ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

віт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0117370_на_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0117370 )

 ( 0490 )

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

забезпечувати наявність достатньої кількості об єктів соціальної інфраструктури;покращувати якісні показники життєдіяльності людей

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

фінансова пітримка підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

соціально-економічний розвиток території

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2

витрати на соціально-економічний розвиток території

134250,00

17104,00

151354,00

134206,00

17088,00

151294,00

-44

-16,00

-60

 

 

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019року  пояснюється економією коштів за рахунок  внаслідок укладання договорів на меншу суму від запланованої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-44,00

 

 

 

 

 

 

Усього

134250,00

17104,00

151354,00

134206,00

17088,00

151294,00

-44,00

-16,00

-60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Фінансова підтримка КП Яковеківський комунальник на 2018-2019р

100000,00

0,00

100000,00

99956,00

0,00

99956,00

-44,00

0,00

-44,00

 

 

Відхилення зарахунок  укладання договорів на меншу суму

 

 

2

фінансова підтримка бібліотоки та амбулаторію

34250,00

17104,00

51354,00

34250,00

17088,00

51338,00

0,00

-16,00

-16,00

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

134250,00

17104,00

151354,00

134206,00

17088,00

151294,00

-44,00

-16,00

-60,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість підприємств які потребують фінансову підтримку

од.

внутрішній облік

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість підприємств планується надати фінансову підтримку

од.

внутрішній облік

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середні витрати на підтримку на одне підприємство

грн.

розрахунок

67125,00

8552,00

75677,00

67103,00

8544,00

75647,00

-22,00

-8,00

-30,00

 

 

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється  внаслідок укладання договорів на меншу суму

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

динаміка кількості підприємств  для фінансової підтримки

відс.

розрахунок

100,00

100,00

200,00

100,00

100,00

200,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формуванні показників було використано прогнозовані суми на придбання та послуги .Однак придбали та провели послуги за меншу суму і тому і виникли розбіжності між плановими та фактичними даними цих показників.Виконання  результативних показників  були виконані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпецило фінансову підтримка  КП  Яковенківський комунальник .Так  же фінансову підтримка сільської бібліотеки (установка вікон та дверей).Були виготовлені технічні документи на газові установи для амбулаторії та бібліотеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)