ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0116030_на_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

комплексне розвязання проблем у сфері благоустрою населених пунктів та забезпечення її стійкого фунціонування та розвитку; створення сприятливих умов життя населення

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Підвищення рівня благоустрою населених пуктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення облаштування та утримання окремої території

348638,00

0,00

348638,00

277370,00

0,00

277370,00

-71268,00

0,00

-71268,00

 

 

було запланованоі кошти на аліменщіківно їх небуло

 

 

 

Усього

348638,00

0,00

348638,00

277370,00

0,00

277370,00

-71268,00

0,00

-71268,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Соціально-економічного .культурного розвитку території громади сіл Яковенкове,Калинівка,Вовчий Яр,Степок,ТаранушеноЯковенківської ради на 2019р

348638,00

0,00

348638,00

277370,00

0,00

277370,00

-71268,00

0,00

-71268,00

 

 

не було аліменщіків та менше придбали матеріалів

 

 

 

УСЬОГО

348638,00

0,00

348638,00

277370,00

0,00

277370,00

-71268,00

0,00

-71268,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість сіл які потребують освітлення

од.

погосподарські книги

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

кількість памятників які треба отремонтувати

од.

на обліку сільської ради

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

кількість сіл які  планується освітити

од.

погосподарські книги

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

кількість памятників які планується відремонтувати

од.

на обліку сільської ради

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

 

 

5

кількість робітників

осіб

кошторис

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

-2,00

0,00

-2,00

 

 

не було аліменщіків

 

 

6

кількість придбатого обладнання

шт.

кошторис

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

середні видатки на освітлення одного населеного пункту

грн.

розрахунок

138332,00

0,00

138332,00

137500,00

0,00

137500,00

-832,00

0,00

-832,00

 

 

менще придбали матеріалів

 

 

8

середні видатки на утримання памятників

грн.

розрахунок

6850,00

0,00

6850,00

6850,00

0,00

6850,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9

середні видатки на придбання обладнання

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

10

середні видатки на оплату робітників

грн.

розрахунок

20365,00

0,00

20365,00

0,00

0,00

0,00

-20365,00

0,00

-20365,00

 

 

не було аліменщіків

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

динаміка кількості виконаних робіт

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

79,50

0,00

79,50

-20,50

0,00

-20,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Відхилення прогнозованих показників від планованих пояснюється тим що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість робітників (аліменщіків )а фактично їх небуло  і тому і виникли розбіжності між плановими та фактичними даними цих показників .Виконаннярузультативних показників було виконано на 79,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми було проведено поточний ремонт памятників (3шт).Вуличне освітлення було проведено ,заміна світільників.ламп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)