ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0114060_на_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку,реалізація комплексу культурно-мистецьких програм і проектів тдля дітей та молоді;,підтримка та розвиток культури на селі

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

318431,00

0,00

318431,00

280388,00

0,00

280388,00

-38043,00

0,00

-38043,00

 

 

Касові видатки за 2019 рік становлять280388 що на 37743 грн менше від видатків затверджениїх паспортом бюджетної програми та складають 88 відсотка річного плану.Відхилення фактичних показників від планових  пояснюється ти що  була надана субвенція на заробітну плату більще та було придбано за меншою ціною матеріали

 

 

 

Усього

318431,00

0,00

318431,00

280388,00

0,00

280388,00

-38043,00

0,00

-38043,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

соціально-економіного ,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковекове,Калинівка,Вовчий ЯР,Степок,ТаранушеноЯковенківської ради на 2019р

318431,00

0,00

318431,00

280388,00

0,00

280388,00

-38043,00

0,00

-38043,00

 

 

відхилення фактичних витрат за рахунок вартості за менщою ціною в договорах та надання субвенції з району більще на заробітну плату

 

 

 

УСЬОГО

318431,00

0,00

318431,00

280388,00

0,00

280388,00

-38043,00

0,00

-38043,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість установ - усього

од.

внутнішній облік

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

осіб

штатний розпис

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

осіб

штатний розпис

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

осіб

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

внутрішній облік

109,00

0,00

109,00

90,00

0,00

90,00

-19,00

0,00

-19,00

 

 

6

кількість відвідувачів - усього

осіб

внутрішній облік

12390,00

0,00

12390,00

12000,00

0,00

12000,00

-390,00

0,00

-390,00

 

 

менщевідвідуваців

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

грн.

кошторис

318431,00

0,00

318431,00

280388,00

0,00

280388,00

-38043,00

0,00

-38043,00

 

 

відхилення фактичних показників від затверджених за рахунок надання більщесубвенціїз району на заробітну плату та придбання матеріалів за меншою сумою яка була запланована

 

 

8

середні витрати на одного відвідувача

грн.

розрахунок

25,00

0,00

25,00

23,00

0,00

23,00

-2,00

0,00

-2,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

88,00

0,00

88,00

-12,00

0,00

-12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формуванні показників було використано прогнозовану суму на придбання матеріалів а за рахунок  меншою сумою в договарах  тому і виникли розбіжність .Та за рахунок надання більще субвенції. Виконання результативних показників були виконані  на 88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

 Виконання бюджетної програми забезпечило клубні заклади заробітною платою, поточним ремонтом і придбанням  різних матеріалів дпя потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)