ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0113242_на_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

створення  системи соціального  захисту населення ;продитія соціальному покрашенню в суспільстві

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

53000,00

0,00

53000,00

43779,00

0,00

43779,00

-9221,00

0,00

-9221,00

 

 

касові видатки у 2019 році становлять43779грн. що на 9221грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетноъпрограми та складаэ 82,6 выдсоткыврычного плану

 

 

 

Усього

53000,00

0,00

53000,00

43779,00

0,00

43779,00

-9221,00

0,00

-9221,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

соціального захисту населення сіл Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області

53000,00

0,00

53000,00

43779,00

0,00

43779,00

-9221,00

0,00

-9221,00

 

 

відхилення фактичнихвитрат за рахунок менще звернень за фінансовою допомогою

 

 

 

УСЬОГО

53000,00

0,00

53000,00

43779,00

0,00

43779,00

-9221,00

0,00

-9221,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість одержувачів допомоги

осіб

рішення  сесії

10,00

0,00

10,00

7,00

0,00

7,00

-3,00

0,00

-3,00

 

 

відхилення ха рахунок менще звернення людей за одноразову допомогу

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

середній розмір на одну особу

грн.

розрахунок

5300,00

0,00

5300,00

6254,00

0,00

6254,00

954,00

0,00

954,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

кількість осіб порівняно з попереднім роком

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

82,60

0,00

82,60

-17,40

0,00

-17,40

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формуванні показників було використовано прогнозовану кількістьлюдей на одноразову допомогу але звернулося трохи менще  тому і виникли розбіжність між плановими та фактичними даними цих показників.Виконання результативних показників були виконані  на 82,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми у 2019 році  забезпечила  надати  одноразова фінансова допомога на поховання  ,безробітнім .Так же була надана фінансова допомога  для дітей на путівки в" Олімпію ."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)