ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0113210_на_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0113210 )

 ( 1050 )

Організація та проведення громадських робіт

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

вирішення проблем зайності сільського населення;диверсифікація зайності сільського населення ;зайності населення шляхом збереження ефективних та створення нових робочих місць на підтриємствах ,в установах та організаціях усіх форми власності.

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

здійснення конкретних заходів спрямованих на реалізацію державної політики зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення  соціального захисту громадян від безробіття

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Виплата заробітної плати громадянам які виконують громадські робот

80758,00

0,00

80758,00

80215,00

0,00

80215,00

-543,00

0,00

-543,00

 

 

Касові видатки за 2019 рік становлять 80215грн що на 543 грн менше від затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,3 відсотка річного плану.Відхилення за рахунок заробної плати  та нарахування  пояснюється економією коштів 

 

 

 

Усього

80758,00

0,00

80758,00

80215,00

0,00

80215,00

-543,00

0,00

-543,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Зайності населення Яковенківської сільської ради на 2019р

80758,00

0,00

80758,00

80215,00

0,00

80215,00

-543,00

0,00

-543,00

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

80758,00

0,00

80758,00

80215,00

0,00

80215,00

-543,00

0,00

-543,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість безробітніх

осіб

договір

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

середній розмір витрат на одного безробітнього

грн.

розрахунок

16152,00

0,00

16152,00

16044,00

0,00

16044,00

-108,00

0,00

-108,00

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюються  тим  що при формуванні показників було використано прогнозовану заробітну плату з початку місяця.Однак один робітник вийшов піздніще  і тому і виникли розбіжності між плановими та фактичними даних цих показників.Виконання результативних показників були виконані на 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечело   тимчасовою роботою  людей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)