ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

звіт про виконання паспорту бюджетної рограми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  сільської рад

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад-на здійснення місцевого самоврядування ;створення умов для реалізації функції і повноважень територіальних громад органів і посадових осіб місцевого самоврядування;надання  якісних громадських та державних послуг з наближенням до рівня їх споживання за принципом субсидіарності;формування ресурсної бази.необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування.

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  сільської ради  та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1047545,00

0,00

1047545,00

1020584,00

0,00

1020584,00

-26961,00

0,00

-26961,00

 

 

Касові видатки за 2019 рік становлять 1020584,грн ,що на 26961грн. менше від затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,8 відсотка річного плану .Відхилення за рахунок заробітної плати та нарахування .Також відхилення по матеріалах та послугах пояснюється економією коштів внаслідок укладання договорів на меншу суму від запланованої

 

 

 

Усього

1047545,00

0,00

1047545,00

1020584,00

0,00

1020584,00

-26961,00

0,00

-26961,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

осіб

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнал

1600,00

0,00

1600,00

1595,00

0,00

1595,00

-5,00

0,00

-5,00

 

 

3

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

внутнішній облік

165,00

0,00

165,00

165,00

0,00

165,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунок

320,00

0,00

320,00

320,00

0,00

320,00

0,00

0,00

0,00

 

 

5

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

розрахунок

198409,00

0,00

198409,00

193017,00

0,00

193017,00

-5392,00

0,00

-5392,00

 

 

відхилення прогнозованих показників від планових пояснюються тим що  при формування було використано прогнозовану кількість надходжень заяв за попередні роки.Однак заяв надійшло менше тому і виникла розбіжність між плановим та фактичними показниками..відхилення за рахунок заробітної плати.нарахування матеріалів та послуг пояснюється економією коштів внаслідок укладання договорів на меншу від запланованої.

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється тим що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень заяв за попередні роки а надійшло менше тому і виникли розбіжності між плановим та фінансовими даними ..За рахунок запланованих видатків були виконані показники  на 100 відсотків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

 

Сільський голова

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

спеціаліст з бухгалтерського обліку

 

Агеєва Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)