ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2020 асоціація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2020 р. №05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

04397342

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

04397342

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0117680 )

7680

0490

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

20301520000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1200гривень , у тому числі загального фонду – 1200 гривень та спеціального фонду – 0,00гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в  органох місцевого самоврядуваннНаказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010№1147 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для бюджетних у галузі"Державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами внесеними наказом Міністерсва фінансів України від 17.07.2018(№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "зі змінами від 29.12.2018№1209
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Бюджений кодекс (зі змінами).Програма  членства Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області в Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області на 2020рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті підвищення добробуту жителів міста.Сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування .Співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн їх асоціаціями та міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Одержування методичної організаційної допомоги підтримку Асоціації у вирішенні питань які відносяться до її статутної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

 

1200

0

1200

 

 

Усього

1200

0

1200

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма членства Яковеннківської сільської ради Балаклійського району Харківської області в Асоціації органів місцевого самоврядування на 2020р

1200

 

1200

 

 

 

Усього

1200

 

1200

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на членські внески асоціації

грн

кошторис

1200

0,00

1200

 

 

2

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Середні виплати членських  внесків (по квартально)

грн

розрахунок

300

0,00

300

 

 

3

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень виконання сплату внесків

%

розрахунок

100

0,00

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.