ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2020 клуби культура

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

03.02.2020 р. №05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0114082 )

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –26000гривень , у тому числі загального фонду – 26000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами внесеними наказом Міністерсва фінансів України від 17.07.2018(№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "зі змінами від 29.12.2018№1209
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Бюджений кодекс (зі змінами)Програма щодо фінансування культурно-масових заходів на території Яковенківської сільської ради  на 2020рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 


з/п

Ціль державної політики

 

1

Забезпечення свободи творчості вільного розвитку культурно-мистецьких процесів професійної та самодіяльності художньої творчості.Створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури

 

7. Мета бюджетної програми

 

Підвищення культури спілкування громадян що зареєстровані та мешкають на території ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 


з/п

Завдання

 

1

Фінансування заходів щодо проведення свят

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

 

 

1

Фінансування заходів щодо проведення свят

26000

0

 

 

Усього

26000

0

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

 

 

1

Програма щодо фінансування культурно-масових заходів на території Яковенківськоїсільської ради   на 2020рік

26000

 

 

 

 

Усього

26000

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на святкові заходи

грн

заходи

26000

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість святкових заходів

одн

заходи

2,00

0,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Середні витрати на один захід

грн

розрахунок

13000

0,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка кількості заходів

%

розрахунок

100,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.