ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2020 соціально економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

03.02.2020 р. №05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

04397342

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

04397342

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

3.

 ( 0117370 )

7370

  0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

20301520000

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –110000 гривень , у тому числі загального фонду – 110000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами внесеними наказом Міністерсва фінансів України від 17.07.2018(№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "зі змінами від 29.12.2018№1209
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Бюджений кодекс (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 27.05.2011№945 Про затверджених примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів . Програма фінасова підтримка КП Яковенківський комунальник  2018-2020р.Програма соціально-економічного,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка,Вовчий Яр .ТаранушеноЯковенківської  ради  на 2020рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 


з/п

Ціль державної політики

 

1

Забезпечувати наявність достатньої кількості об’єктів соціальної інфраструктури.Покрашвати якісні показники життєдіяльності людей.Забезпеченнякомплесного соціального-економічної політики на місцях

 

7. Мета бюджетної програми

 

Фінансова підтримка підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 


з/п

Завдання

 

1

Соцільно-економічний розвиток території

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

 

110000

0

1 10000

 

Усього

1 10000

0

1 10000

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

 

. Програма фінасова підтримка КП Яковенківський комунальник  2018-2020р.Програма соціально-економічного,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка,Вовчий Яр .ТаранушеноЯковенківської  ради  на 2020рік

110000

0

110000

 

 

Усього

110000

 

110000

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств які потребують фінансову підтримку

од

внутнішній облік

2,00

0,00

2,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість підприємств планується надати фінансову підтримку

од.

внутнішній облік

2,00

0,00

2,00

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на підтримку на одне підприємства (Кп)

грн

розрахунок

100000

0,00

100000

 

 

Середні витрати на підтримку на одне підприємства (бібліотека)

грн

розрахунок

10000

0,00

10000

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка кількості підприємств для фінансової підтримки

%

розрахунок

100

0

100

 

 

 

 

 

Кривоніс І.С

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.