ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2020 природоохоронні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2020 р. №05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

04397342

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

04397342

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0118340 )

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

20301520000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –130гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 130гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011№945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами внесеними наказом Міністерсва фінансів України від 17.07.2018(№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "зі змінами від 29.12.2018№1209
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Бюджений кодекс (зі змінами).Програма  покрашення екологічного стану на території Яковенківської сільської ради  на 2020рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Здійснення заходів на зниження впливу забруднення навколишнього середовищ нього середовища на здоров я в населення сільської ради ліквідація стихійних звалищ сміття покращення екологічного стану навколишнього середовища здійснення заходів у надзвичайних екологічних ситуаціях

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення екологічної безпеки захисту життя і здоров я мешканців населених пунктів від негативного впливу умовленного забруднення навколишнього природного середовищя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Запобігання забруднення .Озеленення благоустрій населених пунктів .охорона і раціональне використання земель

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

 

 

130

130

 

 

Усього

0

130

130

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма  покрашення екологічного стану на території Яковенківської сільської ради  на 2020рік

0

130

130

 

 

 

Усього

0

130

130

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на покрашення екологічного стану на території

грн

кошторис

0,00

130

130

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість придбаних кущів

шт

Внутрішній облік

0,00

2

2

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Середні витрати на один кущ

грн

розрахунок

0,00

65,0

65,0

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень виконання сплату внесків

%

розрахунок

0,00

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.