ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2020 соціального захисту наслення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

03.02.2020 р. №05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0113242 )

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –49000гривень , у тому числі загального фонду – 49000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018№688 Соціальний захист та соціальне забезпечення
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами внесеними наказом Міністерсва фінансів України від 17.07.2018(№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "зі змінами від 29.12.2018№1209
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Бюджений кодекс (зі змінами)Програма соціального захисту населення сіл Яковенківської сільської ради Балаклійськогорайну на 2020рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 


з/п

Ціль державної політики

 

1

Створення системи соціального захисту населення Протидія соціальному напруженню в суспільстві

 

7. Мета бюджетної програми

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 


з/п

Завдання

 

1

Забезпечення  надання одноразової фінансової допомоги

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

 

 

1

2

3

 

 

1

Забезпечення  надання одноразової фінансової допомоги

49000

 

 

Усього

49000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

 

 

1

2

3

 

 

1

Соціального захисту населення сіл Яковенківської сільської ради Балаклійського району  на 2020рік

49000

 

 

 

Усього

49000

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість одержувачив  допомоги(поховання)

осіб

рішення

5,00

 

 

 

Кількість одержувачив  допомоги(дитячих путівок)

осіб

рішення

5,00

 

 

2

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Середній розмір на одну особу(поховання)

грн

розрахунок

3000

 

 

 

Середній розмір на одну особу(путівки)

грн

розрахунок

6800

 

 

3

якості

 

 

 

 

 

 

Кількість осіб порівняно з попереднім роком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.