ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2019 соціальний захист(зміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

розпорядження № 23 від 10.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –53000 гривень , у тому числі загального фонду – 53000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства України від 14.05.2018№688"Соціальний захист та соціальне забезпечення "
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"Бюджетний кодекс (зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836»Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання «зі змінами від 29.12.2018№1209
Програма соціального захисту населення ,сіл Яковенкіської сільської радиБалаклійського району Харківської області.

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 


з/п

Ціль державної політики

 

1

Створення системи соціального захисту населення ;  Протидія соціальному напруженню в суспільстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 


з/п

Завдання

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

53 000

0

53 000

 

Усього

53000

0

53 000

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

соціального захисту населення сіл Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області

53 000

0

53 000

 

 

Усього

53 000

0

53 000

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів допомоги

осіб

рішення

5,00

0,00

5,00

 

 

Кількість одержувачів путівок

осіб

рішення

7,00

0,00

7,00

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середній розмір на одну особу

грн.

розрахунок

3000,00

0,00

3000,00

 

 

Середній розмір на одну  дитину

грн

розрахунок

5428,00

0,00

5428,00

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

кількість осіб порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.