ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2019 соціально економічного розвитку (зміни 2)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

розпорядження №45 від 24.09.2019р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

3.

 ( 0117370 )

 ( 0490 )

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –102300 гривень , у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – 2300гривень .

 

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитуванння місцевих бюджетів"Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011№945"Про затверджених Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836»Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання «зі змінами від 29.12.2018№1209
Програма фінансова підтримка КП "Яковенківський комунальник« на 2018-2019р

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

 

1

Забезпечувати наявність достатньої кількості об єктів соціальної інфраструктури

 

 

 

2

Покращувати якісні показники життєдіяльності людей

 

 

 

3

Забезпечення комплесного соціального-економічної політики на місцях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

 

фінансова підтримка підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

1

соціально-економічний розвиток території

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100000

2300

102300

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

1

Фінансова підтримка КП Яковеківський комунальник на 2018-2019р  , придбанняматеріалів для бібліотеки

100000

 

100000

 

 

 

2

Технічніумови

 

2300

2300

 

 

 

 

Усього

100000

2300

102300

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість підприємств які потребують фінансову підтримку

од.

внутрішній облік

1,00

 

1,00

 

 

 

 

кількість підприємств які потребують виконання технічних умов

од

внутрішній облік

 

2,0

2,00

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість підприємств планується надати фінансову підтримку

од.

внутрішній облік

1,00

 

1,00

 

 

 

 

кількість підприємств планується  надати  виконання технічних умов

од

внутрішній облік

 

2,00

2,00

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на підтримку на одне підприємство

грн.

розрахунок

100000

0,00

100000

 

 

 

 

середні витрати на підтримку на одне підприємство

грн

розрахунок

 

1150

1150

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості підприємств  для фінансової підтримки

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.