ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2019 клуб(зміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №  48від 24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –318431 гривень , у тому числі загального фонду – 318431 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків такредитуванння місцевих бюджетів"Бюджетний кодексУкраїн
Закон України " Культура"від 01.10.2010 "1150/4
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836»Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання «зі змінами від 29.12.2018№1209
Програма соціально-економічного,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка ,Вовчий Яр,Степок,ТаранушеноЯковенківської ради на 2019р.

и

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку,реалізація комплексу культурно-мистецьких програм і проектів тдля дітей та молоді;,підтримка та розвиток культури на селі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

318431

0

318 431

 

 

Усього

318431

0

318431

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

соціально-економіного ,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковекове,Калинівка,ВовчийЯР,Степок,ТаранушеноЯковенківської ради на 2019р

318 431

0

318 431

 

 

 

Усього

318 431

0

318 431

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

внутнішній облік

2,00

0,00

2,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

осіб

штатний розпис

2,00

0,00

2,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

осіб

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

внутрішній облік

109,00

0,00

109,00

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

внутрішній облік

12390,00

0,00

12390,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

грн.

кошторис

318431,00

0,00

318431,00

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

розрахунок

25,00

0,00

25,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

розрахунок

100

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.