ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2019 дороги(зміни)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

розпорядження №51 від 10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 ( 0117461 )

 ( 0456 )

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –900946 гривень , у тому числі загального фонду – 900946 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитуванння місцевих бюджетів"Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011№945"Про затверджених Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836»Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання «зі змінами від 29.12.2018№1209
Програма соціально-економічного ,культурного розвитку територіальної
громади .сілЯковенкове,Калинівка ,Вовчий Яр,Степок,Таранушене,Яковенківської ради на 2019р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

 

Покрашення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

 

Збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування

 

Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

Покрашення стану автомобільний доріг 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

 

утримання автомобільних доріг

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

гривень

 

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

900946

0

900946

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

гривень

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

 

Соціально-економічного ,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка,ВовчийЯР,Степок,ТаранушеноЯковеківської ради на 2019р

900946

0

900946

 

Усього

900946

0

900946

 

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

6

7

 

затрат

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі  :  всього

м.кв

акт обстеження

51200,00

0,00

6400,00

 

продукту

 

 

 

 

 

 

площа  вуличного-дорожньої мережі ,на яких планується провести поточний ремонт

м.кв

акт

1250,00

0,00

720,00

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

середня вартість 1м.кв. поточного ремонту вуличного-дорожньої мережі

грн.

розрахунок

720

0,00

1251,00

 

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі порівняноз попереднім роком

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.