ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2019 благоустрій (зміни 2)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №51 від 10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –348638 гривень , у тому числі загального фонду – 348638 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011№945"Про затверджених Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитуванння місцевих бюджетів"Бюджетний кодекс України(зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836»Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання «зі змінами від 29.12.2018№1209
Програма соціально-економічного,культурного розвитку територіальної громади сіл Яковенкове
,Калинівка ,Вовчий Яр,Степок,ТаранушеноЯковенківської ради на 2019р.

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Комплексне розв’язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів  та забезпечення її стійкою функціонування та розвитку

 

 

2

Створення сприятливих умов життя населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення облаштування та утримання окремої території

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення облаштування та утримання окремої території

348638

0

348638

 

 

Усього

348638

0

348638

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Соціально-економічного ,культурного розвитку території громади сіл Яковенкове,Калинівка,ВовчийЯр,Степок,ТаранушеноЯковенківської ради на 2019р

348638

0

348638

 

 

 

Усього

348638

0

348638

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість сіл які потребують освітлення

од.

погосподарські книги

2,00

0,00

2,00

 

 

 

кількість памятників які требавідремонтувати

од.

на обліку сільської ради

3,00

0,00

3,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість сіл які  планується освітити

од.

погосподарські книги

2,00

0,00

2,00

 

 

 

кількість памятників які планується відремонтувати

од.

на обліку сільської ради

3,00

0,00

3,00

 

 

 

кількість робітників

осіб

кошторис

2,00

0,00

2,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні видатки на освітлення одного населеного пункту

грн.

розрахунок

89756,00

0,00

89756,00

 

 

 

середні видатки на утримання памятників

грн.

розрахунок

6850,00

0,00

6850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

середні видатки на оплату робітників

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Середні видатки на тротуарну доріжку

грн

розрахунок

100000

 

100000

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості виконаних робіт

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.