ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

паспорт 2019 забезпечення діяльності сільради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №04 від 12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

Яковенківська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  сільської рад

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –992045 гривень , у тому числі загального фонду – 992045 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для бюджетних у галузі "Державне управління "
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"Бюджетний кодекс (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836»Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання «зі змінами від 29.12.2018№1209

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад – на здійснення місцевого самоврядування

 

 

2

Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад , органів  і посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

3

Надання якісних громадських та державних послуг з наближенням до рівня їх споживання за принципом субсидіарності

 

 

4

Формування ресурсної бази необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  сільської ради  та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

992 045

0

992 045

 

 

Усього

992 045

0

992 045

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

осіб

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнал

1600,00

0,00

1600,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

внутрішній облік

165,00

0,00

165,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунок

320,00

0,00

320,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунок

33,00

0,00

33,00

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

розрахунок

198409,00

0,00

198409,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Кривоніс І.С

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.